Přeskočit na obsah

Výzva MAS Krušné hory — Sociální podnikání — (I.)

Cílem této části je rozšířit sociální podnikání v území MAS a tím zvýšit zaměstnanost osob znevýhodněným na trhu práce. Podpořit podnikatelské aktivity prospívající a životnímu prostředí. Cílem je také vytvořit pracovní příležitosti pro osoby se znevýhodněním na trhu práce a tím podpořit místní rozvoj.

Příjem žádostí:

  • Termín podání žádosti o dotaci je od 3. června do 19. června 2017, do 12 hod.

Příjemce podpory:

  • Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli pouze osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

  • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

  • Právní forma partnera bez finančního příspěvku není omezena.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat:

Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru