Přeskočit na obsah

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Prorodinná opatření – Příměstské tábory

Cílem této dotace je podpora příměstských táborů pro děti mladšího školního věku v době školních prázdnin.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 10. 8. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora je určena na zajištění služeb péče o děti v době školních prázdnin.
 • Příměstský tábor může být realizován i jako samostatný projekt.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 500 020 Kč.
 • Obce, Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení), Dobrovolné svazky obcí: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 %.
  • Spoluúčast žadatele 5 %.
 • Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Spoluúčast žadatele 15 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Doporučuje se uzavřít pojištění odpovědnosti za škody (zahrnující pobyt v prostorách zařízení i volný pohyb dětí mimo zařízení), výdaj lze hradit z nepřímých nákladů projektu.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru