Přeskočit na obsah

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální podnikání

Dotace bude určena na podporu provozování sociálního podnikání nově vzniklého subjektu nebo nově zřízené živnosti již existujícího subjektu, případně rozšíření o nový obor činností v rámci stávajícího podnikání. Podpora půjde i na rozšiřování kapacit sociálního podniku, vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu — 31. 08. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora provozování sociálního podnikání nově vzniklého subjektu nebo nově zřízená živnost již existujícího subjektu, případně rozšíření o nový obor činností v rámci stávajícího podnikání.
 • Podpora rozšiřování kapacit sociálního podniku, vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny.
 • Vzdělávání zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
 • Podpora marketingu sociálního podniku.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spolufinancování žadatele činí 15 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • Minimálně 51 % případného zisku je reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru