Přeskočit na obsah

Výzva MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. – Sociální služby

Dotace bude sloužit na podporu sociálního začleňování osob a skupin osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb obecného zájmu se zaměřením na zapojení těchto osob do ekonomického, sociálního, pracovního života společnosti.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 7. 2018.

Příjemci podpory:

 • Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivit 1.1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
 • Další programy a činnosti v oblasti sociálního začleňování jsou oprávněnými žadateli: 
  • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Krizová pomoc.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Obce, Dobrovolné svazky obcí: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 %.
  • Míra spolufinancování žadatele ční 5 %.
 • Obchodní společnosti, Státní podniky, Družstva, OSVČ, Profesní komory: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
  • Míra spolufinancování žadatele ční 15 %.

Specifika a omezení:

 • Podporovány budou programy a činnosti realizované v přirozeném sociálním prostředí osob z cílových skupin, tj. aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru