Přeskočit na obsah

Výzva MAS Labské skály, z.s. — Podpora provozu sociálních služeb a komunitních center

Dotace na podporu sociálních služeb a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 6. 8. do 31. 10. 2018.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi, Nestátní neziskové organizace; Poskytovatelé sociálních služeb.
 • Projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb (aktivita 1) jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím poskytování vybraných sociálních služeb a prostřednictvím dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.
 • 2 Podpora komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.
 • Definice podporovaných aktivit: 
  • Odborné sociální poradenství, terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče, krizová pomoc, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,  sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, služby následné péče, podpora samostatného bydlení, osobní asistence, odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 % — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Poskytovatel sociálních služeb musí být pověřen objednavatelem k poskytování služby obecného hospodářského zájmu.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru