Přeskočit na obsah

Výzva MAS Litomyšlsko – OPZ – Zaměstnávání sociálně znevýhodněných osob – III.

Dotace na podporu nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 30. 4. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
 • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
 • Provozování sociálního podnikání — nová nebo rozvojová podnikatelská aktivita.
 • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin.
 • Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS.
 • Sledování environmentálního dopadu.
 • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 595 166,25 CZK
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru