Přeskočit na obsah

Výzva MAS LVA – IROP – Infrastruktura pro sociální služby

Dotace na rozvoj infrastruktury pro zlepšení dostupnosti a zkvalitnění sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 10. 2018, 12:00 hodin 2018.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované a zakládané kraji, obce a organizace zřizované a zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro rozvoj sociální služby: 
  • terénní služby.
  • pořízení vybavení, mobilní tým.
  • pořízení vybavení např. pořízení automobilu.
  • ambulantní sociální služby.
  • rekonstrukce nebo pořízení vybavení, pobytové sociální služby.
  • přestavba azylových domů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 4 210 526,32 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
 • Realizace projektu nesmí být ukončena před podáním žádosti o podporu v MS 2014+.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Lednicko-valtický areál, z.s. vymezené ve schválené Strategii komunitně vedeného místního rozvoje MAS Lednicko-valtický areál, z.s.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru