Přeskočit na obsah

Výzva MAS NAD ORLICÍ – OPZ 3 Sociální podnikání – I.

Dotace je zaměřena na podporu vzniku či rozvoje sociálních podniků, které umožní zaměstnání sociálně vyloučeným osobám.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 30. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace: 
  • spolky, obecně prospěšné společnosti, o obecně prospěšných společnostech, ústavy, církevní právnické osoby, nadace, svazy, asociace.
 • Obchodní korporace:
  • obchodní společnosti, družstva, OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Integrační sociální podnik: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání.
  • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.
 • Environmentální sociální podnik: 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání.
  • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.
  • Sledování environmentálního dopadu.
  • Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Příjemci dle pravidel se podílejí na spolufinancování 15 %.

Specifika a omezení:

 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7703”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru