Přeskočit na obsah

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Podpora sociálního podnikání – provoz – III. — OPZ

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 05. 2019, 12:00 hodin do 23. 07. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace.
 • Obchodní korporace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Integrační sociální podnik.
 • Enviromentální sociální podnik. 
  • Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin a pro zaměstnance mimo cílovou skupinu nezbytných pro fungování podniku v souladu s principy sociálního podnikání.
  • Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu.
  • Marketing sociálního podniku (např. kampaně na podporu prodeje, reklama).
  • Provozování sociálního podnikání = působení podniku na trhu včetně naplňování principů sociálního podnikání v praxi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 325 000,70 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 23. 07. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru