Přeskočit na obsah

Výzva MAS Naděje o.p.s. – Prorodinná opatření pro zvýšení lokální zaměstnanosti – V — OPZ

Dotace na službu péče o dítě v dětské skupině, která je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí, je určena pro děti od 1 roku věku do zahájení povinné školní docházky a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Účelem podpory je umožnit rodičům zapojení do pracovního procesu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat do 31. 07. 2020, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní právnické osoby, nadace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora je určena: 
  • a) provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu, 
   • a) Dětská skupina pro veřejnost.
   • b) Podniková dětská skupina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 366 308 CZK.
 • Výše podpory je 100 % z celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.
 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 30 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru