Přeskočit na obsah

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV — Investice do nezemědělských činností

Dotace je zaměřena na investice do nezemědělských činností u podnikatelských subjektů – mikropodniků a malých podniků.

Příjem žádostí:

  • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

  • Podnikatelské subjekty (FO a PO).
  • Mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech.
  • Zemědělci.

Typy podporovaných projektů:

  • Zpracovatelský průmysl, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, informační a komunikační činnosti, profesní, vědecké a technické činnosti.
  • Ubytování, stravování a pohostinství, činnosti související se stavbami a úpravou krajiny, činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby, vzdělávání, sportovní, zábavní a rekreační činnosti, poskytování ostatních osobních služeb.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Stravování a pohostinství mohou být realizovány pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru