Přeskočit na obsah

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV — Projekty spolupráce v rámci iniciativy LEADER

Dotace je zaměřena na nekonfliktní vztahy a úspěšnou  spolupráci mezi vedením obcí, občany a místními subjekty a efektivní meziobecní i mezinárodní spolupráci vedoucí k úspěšnému rozvoji obcí.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU či mimo ni.
 • Skupinou místních veřejných a soukromých partnerů na jiném než venkovském území, která provádí strategii místního rozvoje v rámci EU.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb.
 • Investice související se vzdělávacími aktivitami.
 • Investice do informačních a turistických center.
 • Měkké akce (konference, festivaly, workshopy, exkurze, výstavy, přenosy příkladů správné praxe, včetně produktů s tím spojených (publikace, brožury, letáky apod.).
 • Předběžná technická podpora.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Výdaje do investic jsou způsobilé pouze za předpokladu, že jsou společně provozovány spolupracujícími subjekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru