Přeskočit na obsah

Výzva MAS Obecně prospěšná společnost pro Český ráj pro operaci 19.2.1. v PRV — Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Dotace je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 4. 5. 2018.

Příjemci podpory:

 • Zemědělský podnikatel.
 • Výrobce potravin.
 • Výrobce krmiv.
 • Subjekt aktivní ve zpracování, uvádění na trh a vývoji zemědělských produktů.

Typy podporovaných projektů:

 • Investice do výstavby a rekonstrukce budov včetně nezbytných manipulačních ploch.
 • Investice do pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů).
 • Investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování.
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů — investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně investic do marketingu).
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7711”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru