Přeskočit na obsah

Výzva MAS Ploština – Podpora zaměstnanosti – II — OP Z

Dotace na podporu vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, podporu spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů, vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 05. 06. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; Organizace zřizované obcemi; Dobrovolné svazky obcí; MAS; Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace; OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporovány budou projekty se zaměřením na: 
  • podporu vytváření nových pracovních míst,
  • podporu umístnění na uvolněná pracovní místa,
  • podporu flexibilních forem zaměstnání,
  • podporu zahájení podnikatelské činnosti,
  • podporu zaměstnanců.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 093 018,75 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2022.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru