Přeskočit na obsah

Výzva MAS Ploština — Sociální podniky — II

Dotace na podporu vzniku nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin na lokálním trhu práce a zároveň zvýšit povědomí sociální zodpovědnosti lokálních zaměstnavatelů prostřednictvím podpory zakládání či rozvoje činnosti sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace.
 • OSVČ.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových nebo rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání – integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik. Cílem podpory těchto aktivit je zvýšit uplatnění znevýhodněných sociálních skupin na lokálním trhu práce a zároveň zvýšit povědomí sociální zodpovědnosti lokálních zaměstnavatelů prostřednictvím podpory zakládání či rozvoje činnosti sociálních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru