Přeskočit na obsah

Výzva MAS Podbrněnsko komunitní centra I. — OPZ

Dotace na podporu komunitní sociální práce a komunitních center jako prostředků sociálního začleňování nebo prevence sociálního vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 04. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; Organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní sociální práce: 
  • Efektivně spolupracovat v identifikaci problémů a potřeb komunity.
  • Dosáhnout shody na cílech a prioritách.
  • Dohodnout se na způsobu realizace společně stanovených cílů.
  • Efektivně spolupracovat na požadovaných opatřeních.
 • Komunitní centrum:
  • Kulturní/multikulturní aktivity.
  • Výchovně/vzdělávací aktivity.
  • Aktivity neformálních skupin veřejnosti a občanských iniciativ.
  • Environmentální aktivity a podpora jejich využití.
  • Aktivity podporující zapojování cílových skupin do dobrovolnické činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 10 000 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru