Přeskočit na obsah

Výzva MAS Podještědí — OP Z — Prorodinná opatření

Dotace na doplnění kapacit současných institucionálních forem zařízení péče o děti a zajistit a diverzifikovat služby na podporu péče o děti, které umožní občanům (především rodičům) efektivněji sladit pracovní a rodinný život.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 8. 2019, 4:00 hodin do 31. 10. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Příměstské tábory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 547 861,25  Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet ‑10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Fyzická osoba, která není samostatně výdělečně činná, nemůže být do projektu zapojena jako partner.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru