Přeskočit na obsah

Výzva MAS Posázaví – Sociální a komunitní práce – II.

Dotace přispěje na poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., s cílem sociálního začlenění a prevence sociálního vyloučení osob. Dále bude přispívat na rozvoj dalších programů a činností v oblasti sociálního začleňování.

Příjem žádostí:

 • Žadatelé mohou předkládat své projekty do 30. 4. 2019, 12:00 hodin

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora profesionální realizace sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám.
 • Podpora využití specifických metod a technik sociální práce a individualizovaného přístupu.
 • Podpora výkonu sociální práce se zaměřením na identifikaci potřeb osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených na úrovni odborných postupů při případové práci.
 • Podpora metodické činnosti a koordinaci nástrojů pomoci.
 • Podpora preventivní aktivity směřující k pozitivní změně v daném území obce, posilování vzájemných vazeb a spolupráce mezi obyvateli, organizacemi a institucemi.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 31. 12. 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru