Přeskočit na obsah

Výzva MAS Prostějov venkov č. 8 OPŽP protierozní opatření I.

Dotace na podporu opatření zamezujících vodní erozi, opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.).

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 2. 10. 2019, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, Obce a města, Svazky obcí, Organizační složky státu, Státní podniky, Příspěvkové organizace, Veřejné výzkumné instituce, Veřejnoprávní instituce, Vysoké školy a školská zařízení, Nestátní neziskové organizace, Církve a náboženské společnosti a jejich svazy, Obchodní společnosti a družstva, Podnikatelské subjekty, Fyzické osoby – podnikající, Fyzické osoby – nepodnikající.

Typy podporovaných aktivit:

 • Protierozní opatření:
  • Podpora opatření zamezujících vodní erozi 
   • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.)
   • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
   • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.).
  • Podpora opatření zamezující větrné erozi o obnova či zakládání větrolamů.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 100 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 250 000 CZK.
 • Maximální výše podpory 80 %.

Specifika a omezení:

 • Datum ukončení realizace projektu je do 31. 12. 2023.
 • Nelze opětovně financovat projekty, které již byly podpořeny v rámci OPŽP 2007 – 2013 a žadatel se zavázal v době udržitelnosti k plnění cílů podpory.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru