Přeskočit na obsah

Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ II. – Prorodinná opatření 2

Dotace na podporu aktivit (zařízení péče o děti, dětské kluby, příměstské tábory atd.), které jsou určeny rodičům dětí (dospělým, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti) a dalším pečujícím osobám, vhodně doplňují další opatření na podporu rodiny z oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 26. 07. 2019, 4:00 hodin do 31. 08. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora prorodinných opatření obcí a dalších aktérů na místní úrovni: 
  • Zařízení péče o děti zajišťující péče o děti mimo školní vyučování.
  • Příměstské tábory.
  • Společná doprava dětí do/z školy, příměstského tábora.
  • Doprovody na kroužky a zájmové kroužky.
  • Dětské skupiny.
  • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 853 400 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 26. 07. 2021.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru