Přeskočit na obsah

Výzva MAS Rozvoj Krnovska OPZ III. – Podpora sociálního podnikání 2

Dotace na vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání — integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 08. 2019, 4:00 hodin do 30. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obchodní korporace, OSVČ, Obecně prospěšné společnosti, Spolky, Ústavy, Církve a náboženské společnosti, Nadace a nadační fondy, Místní akční skupiny, Státní podniky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání: 
  • integrační sociální podnik a environmentální sociální podnik.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 675 995 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru