Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS RÝMAŘOVSKO pro operaci 19.2.1. v PRV

railing-542510__340
Share Button

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 29. 06. 2020 do 20. 07. 2020.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou soukromými osobami, jejich sdruženími s právní subjektivitou nebo spolky, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
 • 4 Obec nebo svazek obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 3 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh.
 • 4 Podpora rozvoje kvality života na venkově.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 5 416 725 Kč.
 • 2 Celková alokace činí 2 098 114 Kč.
 • 3 Celková alokace činí    500 000 Kč.
 • 4 Celková alokace činí    957 040 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 V případě investic do techniky a technologie pro lesní hospodářství se podpora vztahuje pouze na stroje, které jsou určeny pro hospodaření na PUPFL47; C.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>