Přeskočit na obsah

Výzva MAS RÝMAŘOVSKO pro operaci 19.2.1. v PRV

Dotace na posílení ekonomického potenciálu v místním území a vytváření nových pracovních míst. Podpora bude zaměřena na založení a rozvoj venkovské ekonomické činnosti nezemědělského charakteru, tak i činnosti zemědělských podniků pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 06. 2022 do 30. 06. 2022.

Příjemci podpory:

 • 1 Zemědělský podnikatel.
 • 2 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
 • 3 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1 Investice do zemědělských podniků.
 • 2 Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností.
 • 3 Podpora rozvoje kvality života na venkově: 
  • b) Mateřské a základní školy.
  • d) Obchody pro obce.
  • h) Muzea a expozice pro obce.

Forma a výše podpory:

 • 1 Celková alokace činí 1 000 000 Kč.
 • 2 Celková alokace činí    663 998 Kč.
 • 3 Celková alokace činí 4 200 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • 3 Nebudou podporovány projekty, u kterých způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace, na stavební a technologické úpravy opláštění budovy přesahují výši 200 000 Kč; D jinak K.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru