Přeskočit na obsah

Výzva MAS Slezská brána – Sociální služby 2

Dotace na podporu sociálních služeb , které budou směřovat na cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám podporujícím návrat na trh práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 8. 2018 do 31.10.2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Terénní programy.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Krizová pomoc.
 • Kontaktní centra.
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež.
 • Sociální rehabilitace.
 • Sociálně terapeutické dílny.
 • Služby následné péče.
 • Podpora samostatného bydlení.
 • Osobní asistence.
 • Odlehčovací služby.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 588 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 6. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V případě služeb obecného hospodářského zájmu (aktivita Sociální služby) nejsou způsobilým výdajem výdaje investičního charakteru spojené s nákupem dlouhodobého (hmotného i nehmotného) majetku. Uznatelným výdajem jsou pouze odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku používaného pro účely projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru