Přeskočit na obsah

Výzva MAS Slezská brána – Získání kompetencí pro efektivní začlenění na trhu práce

Dotace na aktivity, které by měly především přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti a měly by vycházet z aktuálních potřeb lokálního trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 02.05.2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina.
 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • OSVČ.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace činností souvisejících s vyhledáváním zaměstnání pro osobu, která se o práci uchází.
 • Vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly.
 • Poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.
 • Tvorba pracovních míst pro osoby z cílových skupin.
 • Podpora uplatnění na trhu práce formou příspěvku na úhradu mzdových nákladů zaměstnavatelům.
 • Podpora umístění na uvolněná pracovní místa.

Forma a výše podpory:

 •  Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 •  Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru