Přeskočit na obsah

Výzva MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 7 – Sociální podnikání – I.

Dotace bude podporovat projekty zaměřené na vznik a rozšíření provozu sociálního podniku vč. environmentálních a integračních sociálních podniků.

Příjem žádostí:

 • Datum podání žádostí o podporu: do 12. 6. 2018.

Příjemci podpory:

 • OSVČ.
 • Obchodní korporace.
 • Nestátní neziskové organizace.

Typy podporovaných projektů:

 • Podporovány budou projekty zaměřené na vznik a rozšíření provozu sociálního podniku vč. environmentálních a integračních sociálních podniků.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 2 740 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj 85 %.
  • Státní rozpočet 0 %.
 • Příjemce se podílí na spolufinancování 15 %.

Specifika a omezení:

 • Budou podporovány pouze aktivity, které mají přímý dopad na cílové skupiny, tj. aktivity zaměřené na přímou práci s cílovými skupinami.
 • Jednotlivé aktivity lze při realizaci projektů mezi sebou navzájem kombinovat.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru