Přeskočit na obsah

Výzva MAS Střední Polabí z.s. – Opatření CLLD 8 — Služby pro zaměstnatelnost ohrožených skupin — II.

Dotace na vznik a podporu dětských klubů pro děti 1. stupně ZŠ včetně převodů dětí na kroužky a ze škol do klubu max. 3x týdně, provoz příměstských táborů pro školní děti v době školních prázdnin.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina (MAS), Obce, Dobrovolné svazky obcí, Organizace zřizované obcemi, Organizace zřizované kraji, Příspěvkové organizace, Nestátní neziskové organizace, Obchodní korporace, OSVČ, Poradenské a vzdělávací instituce, Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 208 743,75 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0%.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru