Přeskočit na obsah

Výzva MAS Svatováclavsko – OPZ 3 Prorodinná opatření IV.

Tento program slouží k udržení mladých lidí a osob v produktivním věku v této oblasti a proto je  nutné pro ně zajistit jak dostatečně uspokojivé podmínky na trhu práce , tak nabídku kvalitních aktivit pro jejich děti, včetně časově a územně dostatečné nabídky příměstských táborů v době školních prázdnin, které zpravidla bývají i obdobím „bez kroužků“. Tyto aktivity je přitom nutné zpřístupnit všem příjmovým skupinám obyvatelstva tak, aby nedocházelo k prohlubování sociálních rozdílů a vytváření podmínek pro sociální vyloučení.

Příjem žádostí:

 • Žádost o dotaci podá žadatel v termínu od 28. 8. 2019, 9:00 hodin do 18. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce.
 • Dobrovolné svazky obcí.
 • Organizace zřizované obcemi.
 • Organizace zřizované kraji.
 • Příspěvkové organizace.
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Poradenské a vzdělávací instituce.
 • Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do příměstského tábora i na cestu zpět.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 434 317,65 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru