Přeskočit na obsah

Výzva MAS Svatováclavsko v rámci PRV

Cílem Programu rozvoje venkova je  pozitivní opatření v oblasti klimatu a vyvážený územní rozvoj venkovských oblastí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 02. 2022 do 04. 03. 2022.

Příjemci podpory:

  • 1 Podnikatelské subjekty (FO a PO) — mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.
  • 2 Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • 1 Podnikání v nezemědělských činnostech a cestovním ruchu.
  • 2 Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven.

Forma a výše podpory:

  • 1 Celková alokace činí     667 712 Kč.
  • 2 Celková alokace činí 1 079 440 Kč.

Specifika a omezení:

  • 2 Nezpůsobilými výdaji jsou hřiště a prostory sloužící pro sportovní aktivity, tj. sportoviště a zařízení pro sport včetně jejich zázemí.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru