Přeskočit na obsah

Výzva MAS Světovina č.3 Podpora komunitních center a komunitní sociální práce — OPZ

Dotace na podporu sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc komunitám, zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 19. 11. 2018, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace, Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných aktivit:

 • Komunitní sociální práce: 
  • Komunitní sociální pracovník — předmětem jeho zájmu je komunita.
  • Sociální pracovník — předmětem jeho zájmu je klient, jednotlivec/rodina/skupina.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 2 610 010 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 10 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru