Přeskočit na obsah

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. — OPZ — Prorodinná opatření II.

Dotace na podporu prorodinných opatření přispívajících ke slaďování pracovního a rodinného života, předcházejí sociálnímu vyloučení pečujících osob, včetně zlepšení jejich uplatnitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 10. 12. 2018 do 15. 2. 2018 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy a/nebo příměstského tábora.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 3 120 260 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat je 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru