Přeskočit na obsah

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – Podpora sociálních a návazných služeb II.- OPZ

Dotace bude podporovat poskytování sociálních  služeb, jako jsou odborné sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, raná péče a aktivity zaměřené na podporu pečujících osob, neformální péče a sdílené péče včetně domácí paliativní péče.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 5. 4. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina; Obce; Dobrovolné svazky obcí; Organizace zřizované obcemi; Organizace zřizované kraji; Příspěvkové organizace; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Poskytovatelé sociálních služeb; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Školy a školská zařízení.

Typy podporovaných aktivit:

 • Odborné sociální poradenství.
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
 • Raná péče.
 • Aktivity zaměřené na podporu pečujících osob a neformální péče a sdílené péče včetně domácí paliativní péče.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 400 000 CZK.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 2 833 755 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru