Přeskočit na obsah

Výzva MAS Vodňanská ryba, z.s. – Sociální podnikání

Dotace na rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 9. 2018, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Osoby Samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.
 • Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (z toho pouze malé a střední podniky).
 • Nestátní neziskové organizace.
 • Církve.
 • Církevní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků.
 • Rozvoj infrastruktury sociálního podniku se zaměřením na jeho rekonstrukci, rozšiřování a vybavení včetně s cílem zvýšit uplatnitelnost osob z cílových skupin na trhu práce. Sociální podnik musí zaměstnávat min. 30% osob z cílových skupin a v sociálním podniku musí realizací projektu vždy vzrůst počet zaměstnaných osob z cílových skupin. Při rekonstrukci a nákupu zařízení a vybavení musí být zohledněny specifické potřeby cílových skupin, např. bezbariérové úpravy prostor, zázemí pro znevýhodněné zaměstnance.
 • Realizací projektu vznikne nová podnikatelská aktivita nebo dojde k rozšíření nabízených produktů a služeb.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jeden projekt činí: 100 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jeden projekt činí: 930 850 Kč
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Nelze podpořit sociální podnikání v oblasti zemědělské prvovýroby. Nebude možné podpořit projekty zaměřené na komerční turistická zařízení, jako jsou volnočasová zařízení, lázeňské provozy, ubytovací a stravovací zařízení.
 • Podpora nemůže být chápana pouze jako dotace na zřízení pracovních míst pro znevýhodněné zaměstnance, ale jde o investiční podporu vznikajících a udržitelných podnikatelských aktivit, které budou nadále ověřovat a rozvíjet koncept a principy sociálního podnikání.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru