Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Výzva MAS Východní Slovácko – Prorodinná opatření – OPZ

family-3062249__340
Share Button

Dotace na podporu aktivit v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám. Realizace následujících aktivit přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 08. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; Organizace zřizované obcemi; Dobrovolné svazky obcí; Místní akční skupina (MAS); Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.
  • Dětská skupina pro veřejnost.
  • Podniková dětská skupina.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 9 410 006,25 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %.
  • Státní rozpočet – 0 – 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>