Přeskočit na obsah

Výzva MAS Východní Slovácko – Prorodinná opatření — OPZ

Dotace na podporu aktivit v oblasti prorodinných opatření, která jsou určena rodičům dětí, kteří se podílí na péči o dítě ve společné domácnosti a dalším pečujícím osobám. Realizace následujících aktivit přispěje ke slaďování pracovního a rodinného života, k podpoře rodiny a k předcházení sociálního vyloučení osob včetně jejich uplatitelnosti na trhu práce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 30. 08. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace; Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích; Organizace zřizované obcemi; Dobrovolné svazky obcí; Místní akční skupina (MAS); Vzdělávací a poradenské instituce; Školy a školská zařízení; Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva – družstvo, evropská družstevní společnost); OSVČ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.
  • Dětská skupina pro veřejnost.
  • Podniková dětská skupina.
 • Vzdělávání pečujících osob.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 400 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 9 410 006,25 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • Křížové financování není možné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru