Přeskočit na obsah

Výzva Ministerstva životního prostředí pro oblast environmentálního vzdělávání

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo 9. výzvu v Programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství. Jsou vyhlášeny dva podprogramy: 1. Vybavení učeben a poraden, 2. Pilíře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a environmentálního poradenství (EP).

Příjem žádostí:

  • Žádosti je možné předkládat do 27. 2. 2015.

Příjemci podpory:

  • FO i PO, které jsou určeny k nepodnikatelským účelům (FO, školy, školská zařízení, kraje, obce).

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Vybavení učeben a poraden pro EVVO a EP — pořízení technického vybavení, pořízení interiérových didaktických a interaktivních modelů a prvků, pořízení exteriérových materiálů a pomůcek investičního charakteru.
  • 2. Pilíře EVVO a EP — koordinace dlouhodobých environmentálních osvětových a vzdělávacích akcí, programů pro širokou veřejnost, celorepublikového nebo nadregionálního významu, koordinace mezinárodních EVVO a EP projektů realizovaných na území ČR.

Forma a výše podpory:

  • Minimální limit pro požadovanou dotaci v 1. podprogramu je stanoven na 50 000 Kč, maximální je 500 000 Kč.
  • Minimální limit pro požadovanou dotaci v 2. podprogramu je stanoven na 500 000 Kč, maximální je 2 mil. Kč.
  • Maximální výše dotace je 85 % uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel doloží, že subjekt existuje min. 3 roky (platí pro 2. podprogram).
  • Žádost se podává v písemné podobě na adrese SFŽP nebo na podatelně fondu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj
[mpress_banner banner=“7712”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru