Přeskočit na obsah

Výzva Mladoboleslavský venkov z. ú. – Podpora rodiny — OPZ

Dotace na podporu prorodinných opatření, které umožňují rodičům dětí návrat do pracovního procesu a sladění pracovních a rodinných povinností.

Příjem žádostí:

 • Datum ukončení příjmu žádostí: do 15. 5. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace, Obce, Organizace zřizované obcemi, Dobrovolné svazky obcí, Vzdělávací a poradenské instituce, Školy a školská zařízení, Obchodní korporace a OSVČ.

Typy podporovaných projektů:

 • Zařízení péče o děti zajišťující péči o děti v době mimo školní vyučování (ranní či odpolední pobyt).
 • Doprovody na kroužky a zájmové aktivity.
 • Příměstské tábory.
 • Společná doprava dětí do/ze školy, dětské skupiny a/nebo příměstského tábora.
 • Dětské skupiny.
 • Vzdělávání pečujících osob

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 400 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 030 500 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Potřebnost vzdělávacích aktivit zdůvodní žadatel v projektové žádosti.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je do 31. 12. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7709”]

Zdroj

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru