Přeskočit na obsah

Výzva na podporu integrovaných projektů v programu LIFE

Dotace na naplňování územně rozsáhlých plánů nebo strategií v oblasti ochrany životního prostředí, především na projekty pro řízení sítě Natura 2000, vody, odpadů nebo ovzduší. Projekty mohou předkládat jak veřejné tak soukromé subjekty.

Příjem žádostí:

  • Žádosti jsou přijímány do 10. 10. 2014.

Příjemci podpory:

  • Veřejný, soukromý a neziskový sektor.

Typy podporovaných projektů:

  • Integrované projekty zabývající se prováděním plánů pro nakládání s odpady.
  • Integrované projekty zabývající se prováděním plánů a programů kvality ovzduší.
  • Integrované projekty provádějící plány povodí.
  • Integrované projekty zabývající se prováděním prioritních rámcových programů pro síť NATURA 2000.

Forma a výše podpory:

  • Celkové prostředky na program LIFE na období let 2014 až 2020 činí 3 456 655 000 EUR, přičemž 75 % je přiděleno podprogramu pro životní prostředí (2 592 491 250 EUR) a 25 % je přiděleno podprogramu pro oblast klimatu (864 163 750 EUR). Integrovaným projektům je vyčleněno 30 % z celkové částky v podobě grantů na akce.

Specifika a omezení:

  •  Cílený plán nebo strategie EU se provádí ve velkém územním měřítku, zejména v měřítku regionu, více regionů nebo v měřítku celostátním nebo nadnárodním.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7700”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru