Přeskočit na obsah

MAS Mezi Hrady — Výzva na podporu pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků

Dotace na podporu pro pořádání a propagaci regionálních kulturních a společenských akcí a jarmarků na území MAS Mezi Hrady.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 1. 2024 do 31. 1. 2024 (do 12 hod).

Příjemci podpory:

  • Školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží, spolky, sdružení, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, zapsané ústavy, církve nebo náboženské společnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora  kulturních nebo společenských akcí či jarmarků, které se budou konat výhradně na území MAS Mezi Hrady.

Forma a výše podpory:

  • Výše požadovaného příspěvku: max. 5 tis. Kč/žadatel. V rámci výzvy je možné podat jen 1 žádost.

Specifika a omezení:

  • Podporují se akce konané od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024. Výdaje musí vzniknout a být vynaloženy v období 1. 1. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru