Přeskočit na obsah

Výzva na Studijní stipendium Olomouckého kraje

Dotace na podporu zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí o dotace je stanovena:
 • v rámci 1. kola přijímání žádostí od 8. 1. 2024 do 26. 1. 2024 do 12:00 hodin, 
 • v rámci 2. kola přijímání žádostí od 10. 6. 2024 do 28. 6. 2024 do 12:00 hodin, není-li dále stanoveno jinak.

Příjemci podpory:

 • I. Žák, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na střední škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem, která má sídlo na území Olomouckého kraje a poskytuje zde výchovu a vzdělávání, a který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje; v případě žáka víceletého gymnázia musí mít žadatel dokončenou povinnou školní docházku; v případě nezletilého žáka žádost podává zákonný zástupce;
 • II. student, který se vzdělává v denní formě vzdělávání na vyšší odborné škole zapsané do rejstříku škol a školských zařízení dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na to, kdo je jejím zřizovatelem, která má sídlo na území Olomouckého kraje a poskytuje zde výchovu a vzdělávání, a který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje;
 • III. student bakalářského či magisterského studijního programu vysoké školy se sídlem na území České republiky, který má trvalý pobyt na území Olomouckého kraje.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 2 000 Kč, z toho na 1 měsíc pobytu 1 000 Kč.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 30 000 Kč, z toho na 1 měsíc pobytu max. 3 000 Kč.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol se sídlem na území Olomouckého kraje, studentů vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje. Touto podporou se sníží vlastní podíl na financování nákladného zahraničního studia a motivuje zájem žáků a studentů s nižšími příjmy;
 • motivace žáků a studentů k lepším studijním výsledkům;
 • podpora jazykového vzdělávání.

Specifika a omezení:

 • Maximální věková hranice pro uchazeče v době podání žádosti o stipendium je 28 let.
 • Žadatel může v rámci vyhlášeného dotačního programu podat pouze jednu žádost o poskytnutí dotace v daném kalendářním roce.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru