Přeskočit na obsah

Výzva NAD ORLICÍ – IROP – Kvalitní vzdělávání na školách VI

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze předkládat do 28. 8. 2020, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Společné pro všechny aktivity: 
  • kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.
 • Aktivita Infrastruktura základních škol: 
  • školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání.
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
 • Aktivita Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy.
  • další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných projektů:

 • Infrastruktura základních škol: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury, včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.
  • Nákup budov.
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity škol a připojení k internetu.
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol: 
  • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury středních a vyšších odborných škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
  • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury, včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.,
  • Nákup budov.
  • Pořízení vybavení budov a učeben.
  • Pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 200 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

 • Výdaje spojené s realizací projektu za hranicí území MAS jsou nezpůsobilé.
 • Infrastruktura základních škol musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.
 • Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol musí být v souladu s Krajským akčním plánem vzdělávání.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru