Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva Nadace Euronisa

shutterstock_153690974.jpg
Share Button

Podpora projektů na rozvoj komunitních center a mezigeneračního soužití, kde se nabízí možnost otevřeného prostoru a budování zdravých vztahů.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o nadační příspěvek lze odevzdat do 24. 9. 2021.

Příjemci podpory:

 • Spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy.
 • Církevní právnické osoby.
 • Příspěvkové organizace zřízené obcí či krajem.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora činnosti komunitních center / komunitního života - Podpora projektů na rozvoj komunitních center a mezigeneračního soužití, kde se nabízí možnost otevřeného prostoru a budování zdravých vztahů.
 • Primární prevence rizikového chování - Podpora realizace programů primární prevence na základních školách; Podpora programů prevence rizikového chování určených pro ohrožené děti, mládež a mladé dospělé do 26 let v nízkoprahových službách.
 • Integrace lidí se zdravotním či mentálním postižením zpět do společnosti -Podpora chráněného bydlení, chráněných pracovních dílen, dále podpora soběstačnosti a programů na zajištění osobní asistence.
 • Rozvoj vzdělávacího procesu v sociální oblasti.

Forma a výše podpory:

 • Organizacím mohou být podpořeny projekty do maximální výše 70 % z celkových nákladů projektu.
 • Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku příspěvkovým organizacím a veřejnoprávním institucím je předpoklad, že samy vloží nejméně 50% finančních prostředků na předmětný projekt.
 • Minimální částka na schválený projekt činí 30 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Projekt se týká české části Euroregionu Nisa - Liberecký kraj a oblast Šluknovského výběžku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>