Přeskočit na obsah

Výzva Nadnárodní kulturní produkty cestovního ruchu a Cestovní ruch a jeho přístupnost pro všechny

Dotace se vztahuje na projekty, které se zaslouží o diverzifikaci evropského kulturního a průmyslového cestovního ruchu a o zpřístupnění cestovního ruchu. Výzva je určena soukromému i veřejnému sektoru za účelem navázání mezinárodní spolupráce a spolupráce mezi subjekty soukromého a veřejného sektoru.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat do 21. 10. 2014 do 17 hodin.

Příjemci podpory:

 • Soukromý i veřejný sektor.

Typy podporovaných projektů:

 • Téma A: Projekty spolupráce na podporu mezinárodního cestovního ruchu založeného na evropském kulturním a průmyslovém dědictví. Cílem je diverzifikovat nabídky cestovního ruchu a přispět k hospodářské obnově a tvorbě pracovních míst v upadajících průmyslových regionech.
 • Téma B:  Podpora přístupnosti podnikání a řízení v cestovním ruchu. Konečným cílem tohoto tématu je podpořit zavádění obchodních praktik a strategického plánování, které cestovní ruch zpřístupňují.

Formy a výše podpory:

 • Celková částka vyčleněná na tuto výzvu je 1 650 000 EUR. 
  • Téma A: celková dotace 1 000 000 EUR. Předpokládá se financování 4–5 projektů (tedy dotace max. 250 000 EUR na jeden projekt).
  • Téma B: celková dotace 650 000 EUR. Předpokládá se financování 3–4 projektů (tedy dotace max. 180 000 EUR na jeden projekt).
 • Dotace by měla představovat maximálně 75 % uznatelných nákladů.

Specifikace a omezení:

 • Téma A: projektu se musí účastnit alespoň 5 partnerů z pěti evropských zemí. Z toho musí být: 
  • 1 zástupce veřejné moci,
  • 2 malé či střední podniky.
 • Téma B: projektu se musí účastnit alespoň 3 partneři (zde není dána podmínka nenárodnosti). Z toho musí být: 
  • 1 zástupce veřejné moci,
  • 1 poskytovatel školení či vzdělávání v oblasti cestovního ruchu,
  • 1 obchodní sdružení nebo obchodní, průmyslová či řemeslná komora.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“8913”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru