Přeskočit na obsah

Výzva OP Doprava, prioritní osa 3, oblast podpory 3.1 — Modernizace a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN‑T

Dotace na modernizaci a rozvoj železničních tratí mimo síť TEN‑T. Cílem této výzvy je zlepšení železniční dopravy na síti mimo TEN‑T.

Příjem žádostí:

  • Od 9. 7. 2007 do 31. 8. 2015.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci / správci železniční infrastruktury (provozovatelé  dráhy), či státní investorská organizace zřízená MD.

Typy podporovaných projektů:

  • Modernizace důležitých tratí a železničních uzlů, včetně budování přeložek.
  • Rekonstrukce  dalších  železničních  tratí,  vč.  zajištění  interoperability  a  budování přeložek.
  • Rekonstrukce a rozvoj přeshraničních úseků(na území ČR).
  • Postupná elektrizace dalších železničních tratí.
  • Uvedení  do  optimálního  stavu  ostatních  celostátních a  vybraných  regionálních  tratí ě jejich kombinace.
  • Investice do vaší budoucnosti realizace technických opatření vedoucích k minimalizaci vlivů dokončených staveb na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví.

Forma a výše podpory:

  • Formou podpory je nevratná přímá pomoc pro jednotlivé projekty z Fondu soudržnosti, až do výše 85% uznatelných nákladů projektu. Podrobnější údaje jsou uvedeny v Pokynech pro žadatele.

Specifika a omezení:

  • Podpora bude poskytnuta pro projekty s územním dopadem na území ČR.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru