Přeskočit na obsah

Výzva OPZ- MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. – Zaměstnanost v území III.

Dotace na podporu zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. Podporovány budou aktivity zaměřené na zvýšení orientace osob v požadavcích trhu práce a na realizaci poradenských činností a programů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 09. 10. 2019, 4:00 hodin do 15. 11. 2019, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Místní akční skupina (MAS); Obce; Dobrovolné svazky obcí; Nestátní neziskové organizace; Obchodní korporace; OSVČ; Poradenské a vzdělávací instituce; Profesní a podnikatelská sdružení; Sociální partneři; Vzdělávací a poradenské instituce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením.
 • Profilace (vytvoření přehledu vlastností osoby, které se následně využívá při hledání nejvhodnější pracovní pozice) a targeting (marketingová metoda porovnávající vybrané části pracovního trhu a zhodnocující jejich atraktivitu a výhodnost pro osoby z cílových skupin), u kterých musí být v rámci projektů přesně definován jejich účel a cílové skupiny
 • JOB kluby (tj. poradenský program, jehož hlavním cílem je motivovat a aktivizovat jeho účastníky k uplatnění na trhu práce, a to získáním orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání); job klub probíhá formou opakovaných skupinových setkávání v malých skupinách.
 • Řízené poradenství ke změně kvalifikace.
 • Získání či obnova pracovních návyků, např. prostřednictvím mentoringu.
 • Pracovní a kariérové poradenství (ambulantní a terénní forma).
 • Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika,.
 • Rekvalifikace a další profesní vzdělávání.
 • Jazykové vzdělávání, PC kurzy, rozvoj finanční gramotnosti, soft skills (měkké dovednosti, komunikační dovednosti apod.), podpora čtenářské a numerické gramotnosti apod. (aktivity jsou pouze doprovodné a musí vést přímo k uplatnění osob z cílových skupin na trhu práce).

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 037 075 Kč.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 85 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 15 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
 • V rámci jednoho projektu nelze kombinovat více režimů veřejné podpory.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru