Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Výzva Peer review u programu Interreg Europe

agreement-3489902__340
Share Button

Program meziregionální spolupráce Interreg Europe vyhlásil průběžnou výzvu zaměřenou na „peer review“ regionálních politik a operačních programů v jednotlivých členských státech. Peer review v tomto případě znamená posouzení regionálních politik nebo implementace operačních programů experty, kteří se těmto oblastem věnují ve svých domovských organizacích. Jakýkoliv veřejný subjekt, který je zodpovědný za nastavení a implementaci regionálních politik nebo operačních programů může v rámci průběžné výzvy získat možnost výměny zkušeností s experty z jiných členských států nebo regionů, kteří mu pomohou s hodnocením nastavené politiky/operačního programu, poskytnou nová řešení a doporučení založená na jejich vlastních zkušenostech a to přímo na místě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 31. 1. 2020.
 • Žadatelé mohou svou žádost podat kdykoli, přičemž se předpokládá řada pravidelných termínů. Uzávěrka je zveřejněna na webových stránkách programu a neustále se aktualizuje:

Příjemci podpory:

 • Řídící orgány a zprostředkující subjekty odpovědné za řízení strukturálních fondů (jak mainstreamové programy na vnitrostátní / regionální úrovni, tak ETC programy).
 • Veřejné subjekty odpovědné za politiku místního nebo regionálního rozvoje.

Typy podporovaných aktivit:

 • Platforma je prostorem pro nepřetržité učení, kde můžete využít know-how odborníků a zkušeností vrstevníků ve čtyřech programových tématech: 
  • 1) inovace a výzkum;
  • 2) podpora konkurenceschopnosti malých a středních podniků;
  • 3) nízkouhlíkové hospodářství;
  • 4) životní prostředí a šetrné zacházení s přírodními zdroji.
 • Peer review výzva je koordinována a podporována tzv. Platformami programu Interreg Europe, které vybraným veřejným subjektů poskytnou podporu v těchto oblastech:
  • Identifikace vhodných expertů z jiných členských států.
  • Seznámení vybraných expertů a zástupců hostující organizace s pravidly peer review.
  • Obsahová podpora přípravy setkání.
  • Koordinace a moderování setkání.
  • Podpora přípravy finální zprávy z peer review.

Specifika a omezení:

 • Žádosti mohou podávat pouze registrovaní členové komunity Interreg Europe.
 • Žádosti o vzájemné hodnocení budou vybrány na základě jejich celkové kvality, spolehlivosti a potenciálu politiky dopad.
 • Žádost bude posouzena zejména podle následujících kritérií :
  • řešená oblast politiky (tematický význam pro program),
  • motivace hostitelského regionu k účasti na meziregionálním vzájemném hodnocení,
  • zapojení příslušných místních a regionálních zúčastněných stran (pokud je to relevantní pro danou oblast politiky),
  • potenciál pro dopad na politiku a následná opatření,
  • jasnost, úplnost a celková kvalita návrhu.
 • Společné online setkání mezi koordinátorem hostitelské oblasti a vybranými kolegy za účelem objasnění úkoly, zaměření a očekávání. Výměna by navíc měla vést k dohodě o datech pro dvoudenní návštěvu na místě v hostitelské oblasti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>