Přeskočit na obsah

Výzva Plzeňského kraje nositelům projektů Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015

Dotaci v rámci kulturních akcí Plzeň — Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK) mohou získat jak právnické osoby a OSVČ, které předloží záměr v souladu s Projektem EHMK či Memorandem o spolupráci Plzeňského kraje a Statutárního města Plzeň. Minimální výše podpory je 50 000 Kč. 

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 24. 11. 2014 do 24:00.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby podnikající (OSVČ) a právnické osoby. 

Typy podporovaných projektů:

 • Důraz bude kladen na soulad záměru s Projektem EHMK a Memorandem o spolupráci Plzeňského kraje a Statutárního města Plzeň při realizaci projektu Plzeň — Evropské hlavní město kultury 2015. 
 • Při posuzování projektu bude důležité splnění alespoň jednoho z následujících bodů: 
  • Projekt žadatele je zařazen do regionálního programu projektu EHMK.
  • Projekt žadatele naplňuje programovou strategii projektu EHMK a Memoranda.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše podpory je 50 000 Kč. 
 • Finanční podpora na částečné krytí celkových nákladů spojených s realizací konkrétního projektu bude ve výši maximálně 80 % skutečně vynaložených celkových nákladů.
 • Na vydávání hudby a literatury (psaní, editace, produkce, distribuce, digitalizace a vydávání hudby a literatury, včetně překladů), maximální výše podpory nesmí přesáhnout 70 % skutečně vynaložených celkových nákladů.

Specifika a omezení:

 • Realizace podpořené akce musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2015.
 • Mezi hodnotící kritéria bude patřit především dosavadní zapojení do projektu Plzeň — EHMK, dále renomé žadatele u odborné a laické veřejnosti, umělecká kvalita jeho děl, jeho ohlas v médiích či dosavadní projekty žadatele podpořené mezinárodními, národními nebo regionálními subjekty.
 • Žádost včetně příloh se podává výhradně elektronicky prostřednictvím aplikace eDotace ve formátu *.pdf.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru