Přeskočit na obsah

Výzva Podpora evropské integrace prostřednictvím kultury poskytnutím titulkových verzí pro vybrané televizní programy v rámci celé Evropy

Dotace se vztahuje na projekty směřující k posílení evropské integrace prostřednictvím kultury, konkrétně prostřednictvím podpory titulkových verzí evropských televizních programů. Výsledkem tohoto projektu by měl být vznik minimálně 600 hodin různorodého evropského audiovizuálního obsahu dostupného on-line. Výzva je určena soukromému i veřejnému sektoru.

Příjem žádostí:

  • Žádost o dotaci lze podávat do 24. 9. 2014 do 12,00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Veřejný a soukromý sektor (výzva není určena fyzickým osobám).

Typy podporovaných projektů:

  • Projekty zaměřené na poskytování nelineárních audiovizuálních mediálních nebo webových služeb. Audiovizuální obsah musí být zpřístupněn prostřednictvím titulkování v alespoň 2 dalších oficiálních jazycích EU.
  • Projekt se může týkat i propagačních aktivit zahrnujících vývoj a implementaci marketingových strategií dané služby či aktivit výzkumných.

Forma a výše podpory:

  • Celkové finanční prostředky vyčleněné z programu Kreativní Evropa činí 1 500 000 EUR.

Specifikace a omezení:

  • Žadatelé musí mít registrované sídlo v některém ze členských států EU.
  • Žadatelé musí být poskytovateli nelineárních audiovizuálních mediálních nebo webových služeb s velkým množstvím audiovizuálního obsahu (už před podáním žádosti musí existovat alespoň 600 hodin poskytovaného audiovizuálního obsahu).
  • Tato služba musí existovat alespoň 2 roky před podáním žádosti a musí mít existující publikum v zemi původu a musí být přístupná i v oblastech, na které bude zaměřena nová jazyková nabídka.
  • Služba musí poskytovat věcný audiovizuální obsah. Služby zaměřující se na kinematografickou a televezní fikci či animované filmy jsou nezpůsobilé pro získání dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru