Přeskočit na obsah

Výzva: Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ a studentů VOŠ na rok 2014

Dotace na finanční a materiální podporu vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích jsou určeny pro právnické osoby vykonávající činnost střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. Cílem programu je finanční a materiální podpora romských studentů a žáků.

Příjem žádostí:

 • Žádosti lze podávat od 2.6.2014 do 27.6.2014.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby vykonávající činnost střední školy, konzervatoře nebo vyšší odborné školy.

Forma a výše podpory:

 • Nejvýš 4 000,- na jednoho žáka v 1. ročníku SŠ.
 • Nejvýš 5 000,- na jednoho žáka v 2. ročníku SŠ.
 • Nejvýš 6 000,- na jednoho žáka ve 3. ročníku SŠ.
 • Nejvýš 7 000,- na jednoho žáka ve 4. ročníku SŠ.
 • Nejvýš 8 000,- na jednoho studenta 1. až 3. ročníku VOŠ.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční a materiální podpora vzdělávání romských žáků a studentů ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích, pokud jsou občany České republiky a jejichž rodinám působí náklady spojené se středním nebo vyšším odborným vzděláváním finanční obtíže.
 • Náklady na činnost školy, náklady na činnost zařízení školního stravování a školského ubytovacího zařízení, na úhradu úplaty nebo části úplaty za školní stravování a školní ubytování, na úhradu nákladů žáka/studenta na cestovné v prostředcích hromadné dopravy při dojíždění žáka mimo obec, v níž má žák/student místo trvalého pobytu, na úhradu školních potřeb (např. sešitů) a učebních materiálů (např. odborné literatury), cvičebního úboru v přiměřené ceně, pracovních oděvů, pomůcek potřebných k praktickému vyučování nebo odborné praxi.

Specifika a omezení:

 • O tuto dotaci nemohou žádat žáci/studenti z dětských domovů, diagnostických ústavů, dětských domovů se školou a výchovných ústavů.
 • Žák, student je sociálně znevýhodněný.
 • Vzdělává se v denní formě vzdělávání.
 • Nedosáhl ještě 27 let věku.
 • Není ve zkušební lhůtě podmíněného vyloučení ze školy.
 • V předešlém ukončeném pololetí školního roku nebylo jeho chování hodnoceno sníženou známkou z chování.
 • Není proti němu vedeno trestní ani přestupkové řízení.
 • Doložil, buď on sám, nebo jeho zákonný zástupce, čestné prohlášení, že je Rom.
 • Dotace se neposkytuje na učebnice.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru