Přeskočit na obsah

Výzva pro IP 3.2 – k předkládání individuálních projektů v rámci OPLZZ — Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit

Dotace na podporu sociální integrace příslušníků romských lokalit mohou získat příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit, zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit a poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách. Celková finanční alokace pro tuto výzvu je 105 000 000 Kč.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 30. června 2014.

Příjemci podpory:

  • Příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit
  • Zadavatelé sociálních služeb poskytujících služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských lokalit.
  • Další subjekty poskytující nebo podporující poskytování sociálních služeb v sociálně vyloučených romských lokalitách.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora vzdělávání zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů služeb a dalších subjektů v oblasti sociálního začleňování příslušníků romských komunit.
  • Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů působících ve prospěch sociálního začleňování příslušníků sociálně vyloučených romských komunit.
  • Podpora procesů poskytování sociálních služeb, včetně rozvoje partnerství na místní a regionální úrovni.

Forma a výše podpory:

  • Celkový objem prostředků, které mohou být přiděleny činí 105 000 000 Kč.
  • Podpora může dosáhnout až 100% uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Místem realizace projektů je celé území ČR, kromě hl. m. Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7705”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru