Přeskočit na obsah

Výzva pro poskytování příspěvků z programu SFDI “Nové technologie”

Dotace na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, které poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury, jsou určené pro organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní organizace, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury, osoby provádějící výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic. Výše finanční alokace je stanovena na 200 milionů Kč.

Příjem žádostí:

 • Příjem žádostí probíhá do 1. 2. 2016.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu.
 • Státní příspěvkové organizace.
 • Státní organizace, které hospodaří s majetkem státu majícím povahu dopravní infrastruktury.
 • Osoby, provádějící výstavbu, modernizaci, opravy a údržby silnic.

Typy podporovaných projektů:

 • Tvorba předpisů upravujících nové technologie, zpracování projektové dokumentace.
 • Rozvoj nových diagnostických metod stavu dopravní infrastruktury.
 • Aplikace nových technologií na silnicích, dopravně významných vodních cestách a na drahách.
 • Zavádění inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře (telematické aplikace, inteligentní světelná signalizační zařízení sloužící k řízení dopravního provozu).

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše podpory je stanovena na 75 % nákladů projektu realizovaného v roce 2015.
 • Organizace a instituce zřizované státem, jejichž rozpočet je vázán na příjmy ze státního rozpočtu mohou dosáhnout až na 100% podporu.

Specifika a omezení:

 • Do ceny projektu, ze které se vychází při výpočtu výše limitního příspěvku, nelze zahrnout finanční rezervu.

Doplňující informace:

Máte — li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru