Přeskočit na obsah

Výzva pro předkládání GP 3.1 – Podpora změny přístupu k osobám s duševním onemocněním

Dotace na podporu změny přístupu k lidem s duševním onemocněním na jejich integraci na trh práce a do společnosti, mohou získat poskytovatelé sociálních služeb, nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti, svazky obcí, obce, kraje a organizace působící v sociální oblasti. Celková výše alokace je 60 mil. Kč.

Příjem žádostí:

 • Od 17. dubna 2014 do 16. června 2014 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje a organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti.
 • Obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti.
 • Svazky obcí.
 • Nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti (obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, spolky, ústavy, sociální družstva).
 • Poskytovatelé sociálních služeb.

Typy podporovaných projektů:

 • Vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a sociálního začleňování.
 • Vzdělávání fyzických osob, včetně asistentů sociální péče, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči a osobám s duševním onemocněním (akreditované vzdělávací programy pro účely odborné podpory fyzických osob, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči, neakreditované vzdělávání zaměřené zejména na tvorbu a udržení svépomocných skupin osob s duševním onemocněním a osob pečujících o tyto osoby).

Forma a výše podpory:

 • Celková finanční alokace na tuto výzvu je 60 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace je celá Česká republika, kromě hl. města Prahy.
 • Realizace projektu musí být ukončena nejpozději do 31. října 2015.

Doplňující informace:

Máte-li zájem, neváhejte nás kontaktovat.

[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru